Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Bukett med Allium og Levkojen

  • 10 stilker Allium (forskjellige varianter)
  • 3-5 stilker brusk eller hvitt allium
  • 3 stilker Levkoje i rosa
  • 3 stilker Phlox i hvitt
  • Bindebast
  • vase
  • beskjæringssaks
  • kniv

1. Frigjør blomsterstengene fra overflødig grønt.

2. Sett sammen blomster til en blandet bukett og gjør stilkene spiralformet.

3. Kort ned buketten til vaselengden med rosesaks.

4. Skjær endene av stilkene diagonalt for bedre vannopptak.

5. Bind strutsen tett med bindemasse til bindingsstedet.

6. Sett buketten i den vannfylte vasen.

Top