Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Placemat med meny

  • skumgummi
  • maljer
  • bakepapir

1. Skjær skumgummi i størrelse på placemats og i en annen farge, bare halvparten så stor, og legg dem midt på hverandre og hold sammen.

2. Stikk et øye i pergamentpapir og merk det med menysekvensen.

3. Trekk gjennom en blomst og legg den på settet.

Top