Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Det kommer opp for deg! Vil helseforsikringskortet bli avskaffet?

Den føderale regjeringen hadde store planer med helsekortet. Så mye skal være bedre for pasienten. Men det innovative helseforsikringskortet er i ferd med å feile.

Foto: BauerXcelMedia

Allerede i 2006 skjedde konverteringen av det normale forsikringskortet til det såkalte helsekortet . Det skal elektronisk utveksle data med leger og farmasøyter, en nødsituasjon bør lagres og pasientens medisineringsplan skal være tilgjengelig slik at det ikke blir flere dødsfall på grunn av interaksjoner.

Men ingenting av dette er implementert til dags dato. Angivelig på grunn av tekniske problemer. 1, 7 milliarder euro har allerede kostet planene. Driftsselskapet Gematik sa for en drøy måned siden at alt snart ville være klart. Andre stemmer hevder at konseptet etter stortingsvalget blir kunngjort som mislykket.

Planer om at noen helseforsikringsselskaper leter etter nye tilbydere for den tekniske løsningen er i diskusjon. Så langt hadde et telekom-datterselskap tatt seg av det, nå kunne IBM bli med. Men så er det frykten i rommet for at hvert helseforsikringsselskap har sitt eget helsekortsystem. Fordi det igjen kunne overvelde legekontorene og ønsket transparens og enkelhet ville gå tapt.

I verste fall faller ikke kortet helt bort, det fungerer ganske enkelt som forsikringsbevis.

Top